SOLID

SOLID là gì

Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu SOLID là gì và cách áp dụng chúng trong thực tế bằng những ví dụ đơn giản nhưng hiệu quả. Các ví dụ này được viết bằng C# SOLID là gì? SOLID là viết tắt của 5 chữ cái đầu trong 5 nguyên tắc thiết […]

Read More